Wstęp
Baza Dobrych Praktyk
 


Poniżej tworzymy pierwszą polskojęzyczną bazę kodeksów postępowania - bazę dobrych praktyk biznesowych. Baza ta obejmuje wyłącznie przykłady kodeksów dostępnych w języku polskim, pochodzą-cych z polskiego rynku i stosowanych na potrzeby przedsiębiorców działających w Polsce.

Baza dobrych praktyk biznesowych powstaje na podstawie zgłoszeń samych zainteresowanych oraz poszukiwań w ogólnodostępnych źródłach (internet, literatura fachowa i inne).

Każdy wpis w bazie dobrych praktyk biznesowych obejmuje: nazwę dokumentu źródłowego (kodeks, standardy), datę jego uchwalenia (jeśli została wyraźnie wskazana), stronę www, na której można odnaleźć szczegółowe informacje o danym dokumencie, a także wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za jego wydanie lub stosowanie.

LISTA KODEKSÓW POSTĘPOWANIA

1. Kodeks etyki reklamy z 2004 r.
WWW: http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.htm.
Podmiot odpowiedzialny: Rada Reklamy i Komisja Etyki Reklamy

2. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości z 2007 r.
WWW: http://www.skwp.pl/files/zg/kodeks_etyki/kodeks_zawodowej.pdf
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

3. Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
WWW: http://www.piib.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

4. Kodeks etyki dekarskiej
WWW: http://www.dekarz.com.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

5. Kodeks etyki członków Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów
WWW: http://www.psbd.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

6. Standardy Zawodowe Pośredników w obrocie nieruchomościami z 2005 r.
WWW: http://www.pfrn.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polska Federacja Rynku Nieruchomości
UWAGA: ustalenie ww. standardów przewiduje ustawa z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

7. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej z 2007 r.
WWW: http://www.zbp.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Związek Banków Polskich

8. Rekomendacja Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi
WWW: http://www.zbp.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Związek Banków Polskich

9. Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (w tym: Zasady Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych,
Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych, Zasady Dobrych Praktyk w Biurach Informacji Gospodarczej) z 2008 r.
WWW: http://www.kpf.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

10. Kodeks Dobrych Praktyk Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń
WWW: http://www.psbt.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń

11. Kodeks Tłumacza Przysięgłego z 2005 r.
WWW: http://www.tepis.org.pl/Podmiot odpowiedzialny: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

12. Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych z 2006 r.
WWW: http://www.izfa.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

13. Kodeks etyki dla przedsiębiorców
WWW: http://www.kig.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Krajowa Izba Gospodarcza

14. Kodeks Dobrych Praktyk Freelance z 2009 r.
WWW: http://www.kodeksfreelance.pl/
Podmiot odpowiedzialny (organizatorzy): Ideo HR, Rubikom

15. Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Klient-Deweloper
WWW: http://www.pzfd.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polski Związek Firm Deweloperskich

16. Dobre praktyki e-mail marketingu z 2009 r.
WWW: http://www.iabpolska.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Interactive Advertising Bureau (IAB Polska)

17. Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy z 2005 r.
WWW: http://www.izbaprasy.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Izba Wydawców Prasy

18. Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z 2005 r.
WWW: http://www.pifs.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polska Izba Firm Szkoleniowych

19. Kodeks Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations z 2004 r.
WWW: http://www.zfpr.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Związek Firm Public Relations (ZFPR)

20. Kodeks Dobrych Praktyk w Zakresie Bezpiecznego Korzystania z Telefonów Komórkowych z 2009 r.
WWW: http://www.piit.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

21. Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Unii Dystrybutorów Stali z 2007 r.
WWW: http://www.puds.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polska Unia Dystrybutorów Stali

22. Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów z 2008 r.
WWW: http://www.infarma.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA)

23. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich z 2005 r.
WWW: http://www.idm.com.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Izba Domów Maklerskich

24. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego z 2008 r.
WWW: http://www.knf.gov.pl/
Podmiot rekomendujący: Komisja Nadzoru Finansowego i in.

25. Zasady Etyki Członka PIT (w opracowaniu!)
WWW: www.pit.org.pl
Podmiot odpowiedzialny: Polska Izba Turystyki

26. Kodeks Etyki Radcy Prawnego z 2007 r.
WWW: http://www.kirp.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Krajowa Rada Radców Prawnych

27. Kodeks Honorowy i Etyki Członka PIGR z 2006 r.
WWW: http://www.rusztowania-izba.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

28. Kodeks Etyki i Deontologii Weterynaryjnej  z 2008 r. oraz Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii  z 2008 r.
WWW: http://www.vetpol.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

29. Kodeks Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów z 2002 r.
WWW: www.kibr.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
UWAGA: zgodnie ustawą z 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy ustalanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

30. Kodeks Etyki Piekarza z 1999 r.
WWW: http://www.stowarzyszeniepiekarzy.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej

31. Kodeks Etyki Zawodowej Brokera z 1998 r.
WWW: http://www.polbrokers.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

32. Kodeks Etyki Hotelarza z 2004 r.
WWW: http://pih.hotel.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polska Izba Hotelarstwa

33. Kanon Dobrych Praktyk na Rynku Finansowym
WWW: http://zwiazek-doradcow.org/
Podmiot odpowiedzialny: Związek Firm Doradztwa Finansowego

34. Zasady uczciwej konkurencji (bez daty), Standardy inwestycyjne z 2000 r., Standardy dobrych praktyk w zakresie akwizycji i transferów z 2003 r., Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych z 2006 r.
WWW: http://www.igte.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

35. Kodeks Etyki i Standardy Zawodowe Przedsiębiorcy Leasingowego
WWW: http://www.leasing.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Związek Polskiego Leasingu

36. Kodeks Etyki Zawodowej Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych
WWW: http://www.sdg.com.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych

37. Kodeks Etyki Menedżera z 2002 r.
WWW: http://www.radaprzedsiebiorczosci.pl/ (tekst: http://www.pfcg.org.pl/)
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce

38. Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy (Europejski Kodeks Etyki Franczyzy)
WWW: http://franczyza.org.pl/ (tekst: http://www.franczyzawpolsce.pl/)
Podmiot odpowiedzialny: Polska Organizacja Franczyzodawców

39. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika z 1999 r.
WWW: http://www.komornik.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Krajowa Rada Komornicza w Warszawie

40. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP
WWW: http://www.izbapiel.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

41. Kodeks Reklamowy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce "Browary Polskie" (Kodeks Etyki Reklamy - Załącznik Nr 1 - Standardy Reklamy Piwa)
WWW: http://www.browary-polskie.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce "Browary Polskie"

42. Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej z 1998 r.
WWW: http://www.piu.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polska Izba Ubezpieczeń

43. Standardy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej
WWW: http://www.ptmu.org.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

44. Kodeks Etyczny Polskiego Związku Solaryjnego
WWW: http://www.pzs.net.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polski Związek Solaryjny

45. Kodeks Dobrych Praktyk Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (26.09.2008 r.)
WWW: http://www.spidor.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego

46. Kodeks Etyki Konsultanta Ślubnego (11.01.2008 r.)
WWW: http://www.psks.pl/
Podmiot odpowiedzialny: Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych


Kolejne informacje już wkrótce!